Процедури

Процедура № 5351 на ДГС Сливен

Процедура № 5351 на ДГС Сливен от 02.06.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 02.06.2021
Втора дата
Начална цена 69,606.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № 2140А
Дървесен вид широколистна
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 539 куб.м.
За огрев 1249 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1788 куб.м.