Процедури

Процедура № 5397 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 25.06.2021
Втора дата
Начална цена 1,927.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет „Продажба на действително добити количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № 21-05
Дървесен вид
Едра 20.34 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 20.34 куб.м.