Процедури

Процедура № 5403 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 29.06.2021
Втора дата
Начална цена 61,609.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № 2116В
Дървесен вид широколистна
Едра 61 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 157 куб.м.
За огрев 1212 куб.м.
ОЗМ 137 куб.м.
Всичко 1574 куб.м.