Процедура № 5418 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Сливен 06.07.2021 15,352.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с явно наддаване „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
21-03 широколистна 25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 182 куб.м. 207 куб.м.