Процедури

Процедура № 5418 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 06.07.2021
Втора дата
Начална цена 15,352.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № 21-03
Дървесен вид широколистна
Едра 25 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 182 куб.м.
Всичко 207 куб.м.