Процедури

Процедура № 5437 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 22.07.2021
Втора дата
Начална цена 64,155.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № 21-04
Дървесен вид широколистна и иглолистна
Едра 9 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
Технологична 256 куб.м.
За огрев 579 куб.м.
ОЗМ 132 куб.м.
Всичко 990 куб.м.