Процедура № 5437 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 22.07.2021 64,155.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с явно наддаване
Предмет „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
21-04 широколистна и иглолистна 9 куб.м. 2 куб.м. 12 куб.м. 256 куб.м. 579 куб.м. 132 куб.м. 990 куб.м.