Процедури

Процедура № 5461 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 29.07.2021
Втора дата
Начална цена 69,865.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № 2145
Дървесен вид широколистна и иглолистна
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 539 куб.м.
За огрев 1249 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1795 куб.м.