Процедури

Процедура № 5467 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 10.08.2021
Втора дата
Начална цена 50,259.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № 2131Б и 2132Б
Дървесен вид широколистна
Едра 131 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
Технологична 266 куб.м.
За огрев 497 куб.м.
ОЗМ 280 куб.м.
Всичко 1195 куб.м.