Процедура № 5474 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Сливен 10.08.2021 47,212.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен търг с явно наддаване0 Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2146 и 2147 широколистна и иглолистна 16 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 766 куб.м. 456 куб.м. 0 куб.м. 1254 куб.м.