Процедури

Процедура № 5474 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 10.08.2021
Втора дата
Начална цена 47,212.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване0
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № 2146 и 2147
Дървесен вид широколистна и иглолистна
Едра 16 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 766 куб.м.
За огрев 456 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1254 куб.м.