Процедури

Процедура № 5493 на ДГС Сливен

Процедура № 5493 на ДГС Сливен от 13.08.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 13.08.2021
Втора дата
Начална цена 5,392.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № 21-06
Дървесен вид широколистна
Едра 44 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 6 куб.м.
Всичко 58 куб.м.