Процедура № 5493 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 5493 на ДГС Сливен от 13.08.2021 е прекратена!
ДГС Сливен 13.08.2021 5,392.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с явно наддаване „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
21-06 широколистна 44 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 58 куб.м.