Процедури

Процедура № 5520 на ДГС Сливен

Процедура № 5520 на ДГС Сливен от 03.09.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 03.09.2021
Втора дата
Начална цена 1,927.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет „Продажба на действително добити количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № 21-07
Дървесен вид широколистна и иглолистна
Едра 20.34 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 20.34 куб.м.