Процедури

Процедура № 5542 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 08.09.2021
Втора дата
Начална цена 27,915.91 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2148A
Дървесен вид широколистна
Едра 29 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 498 куб.м.
За огрев 385 куб.м.
ОЗМ 86 куб.м.
Всичко 997 куб.м.