Процедури

Процедура № 5547 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 13.09.2021
Втора дата
Начална цена 9,860.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за собствени нужди от временен склад до обекти на ТП „ДГС Сливен”

Данни за дървесината

Обект/и № ЛН2021
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.