Процедури

Процедура № 5552 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 14.09.2021
Втора дата
Начална цена 18,743.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № 2131В
Дървесен вид широколистна
Едра 33 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 98 куб.м.
За огрев 235 куб.м.
ОЗМ 80 куб.м.
Всичко 457 куб.м.