Процедури

Процедура № 5576 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 27.09.2021
Втора дата
Начална цена 5,448.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № 21-06А
Дървесен вид широколистна
Едра 44 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 6 куб.м.
Всичко 58 куб.м.