Процедури

Процедура № 5585 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 30.09.2021
Втора дата
Начална цена 41,594.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № 2150 и 2151
Дървесен вид широколистна и иглолистна
Едра 17 куб.м.
Средна 36 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 609 куб.м.
За огрев 392 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1054 куб.м.