Процедури

Процедура № 5603 на ДГС Сливен

Процедура № 5603 на ДГС Сливен от 06.10.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 06.10.2021
Втора дата
Начална цена 1,927.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет „Продажба на действително добити количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № 21-07А
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 20.34 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 20.34 куб.м.