Процедури

Процедура № 5619 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 13.10.2021
Втора дата
Начална цена 39,334.80 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2152
Дървесен вид широколистна
Едра 8 куб.м.
Средна 42 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 777 куб.м.
За огрев 679 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1506 куб.м.