Процедури

Процедура № 5620 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 13.10.2021
Втора дата
Начална цена 48,592.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № 21-08
Дървесен вид широколистна
Едра 8 куб.м.
Средна 42 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 376 куб.м.
За огрев 324 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 750 куб.м.