Процедури

Процедура № 5650 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 02.11.2021
Втора дата
Начална цена 21,647.43 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2153
Дървесен вид широколистна
Едра 9 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 457 куб.м.
За огрев 304 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 771 куб.м.