Процедури

Процедура № 5658 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 04.11.2021
Втора дата
Начална цена 1,162.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № 2155
Дървесен вид широколистна
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 14 куб.м.
За огрев 11 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 25 куб.м.