Процедури

Процедура № 5659 на ДГС Сливен

Процедура № 5659 на ДГС Сливен от 05.11.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 05.11.2021
Втора дата
Начална цена 24,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № 21-09
Дървесен вид широколистна
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 90 куб.м.
За огрев 230 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 320 куб.м.