Процедура № 5723 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 5723 на ДГС Сливен от 02.12.2021 е прекратена!
ДГС Сливен 02.12.2021 Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обекти №2201, №2202, №2203,№3304, №2205, №2206, №2207, №2208, №2209, №2210, №2211

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обекти №2201, №2202, №2203,№3304, №2205, №2206, №2207, №2208, №2209, №2210, №2211 широколистна и иглолистна 2503 куб.м. 574 куб.м. 29 куб.м. 5027.7 куб.м. 1940.3 куб.м. 447 куб.м. 10521 куб.м.