Процедури

Процедура № 5723 на ДГС Сливен

Процедура № 5723 на ДГС Сливен от 02.12.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 02.12.2021
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обекти №2201, №2202, №2203,№3304, №2205, №2206, №2207, №2208, №2209, №2210, №2211

Данни за дървесината

Обект/и № Обекти №2201, №2202, №2203,№3304, №2205, №2206, №2207, №2208, №2209, №2210, №2211
Дървесен вид широколистна и иглолистна
Едра 2503 куб.м.
Средна 574 куб.м.
Дребна 29 куб.м.
Технологична 5027.7 куб.м.
За огрев 1940.3 куб.м.
ОЗМ 447 куб.м.
Всичко 10521 куб.м.