Процедури

Процедура № 5724 на ДГС Сливен

Процедура № 5724 на ДГС Сливен от 26.11.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 26.11.2021
Втора дата
Начална цена 10,880.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет "Есенна почвоподготовка"

Данни за дървесината

Обект/и № №2156
Дървесен вид -
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.