Процедура № 5777 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 5777 на ДГС Сливен от 14.12.2021 е прекратена!
ДГС Сливен 14.12.2021 Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет възлагане добив на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№2212, №2213, №2215, №2218, №2219, №2220, №2222, №2223 широколистна и иглолистна 815 куб.м. 74 куб.м. 0 куб.м. 5098 куб.м. 3229 куб.м. 768 куб.м. 9984 куб.м.