Процедури

Процедура № 5777 на ДГС Сливен

Процедура № 5777 на ДГС Сливен от 14.12.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 14.12.2021
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет възлагане добив на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад

Данни за дървесината

Обект/и № №2212, №2213, №2215, №2218, №2219, №2220, №2222, №2223
Дървесен вид широколистна и иглолистна
Едра 815 куб.м.
Средна 74 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 5098 куб.м.
За огрев 3229 куб.м.
ОЗМ 768 куб.м.
Всичко 9984 куб.м.