Процедури

Процедура № 5894 на ДГС Сливен

Процедура № 5894 на ДГС Сливен от 05.01.2022 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 05.01.2022
Втора дата
Начална цена 27,970.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2225
Дървесен вид цр, бк, трп, чб
Едра 265 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 405 куб.м.
За огрев 136 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 871 куб.м.