Процедура № 5894 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 5894 на ДГС Сливен от 05.01.2022 е прекратена!
ДГС Сливен 05.01.2022 27,970.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2225 цр, бк, трп, чб 265 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 405 куб.м. 136 куб.м. 0 куб.м. 871 куб.м.