Процедура № 5899 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 12.01.2022 Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2212, № 2215, № 2218, № 2219, №2220 иглолистни и широколистни 350 куб.м. 156 куб.м. 9 куб.м. 2242 куб.м. 1455 куб.м. 252 куб.м. 4464 куб.м.