Процедури

Процедура № 5899 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 12.01.2022
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № № 2212, № 2215, № 2218, № 2219, №2220
Дървесен вид иглолистни и широколистни
Едра 350 куб.м.
Средна 156 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
Технологична 2242 куб.м.
За огрев 1455 куб.м.
ОЗМ 252 куб.м.
Всичко 4464 куб.м.