Процедури

Процедура № 5901 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 12.01.2022
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № № 2213, № 2222, № 2223
Дървесен вид иглолистни и широколистни
Едра 465 куб.м.
Средна 34 куб.м.
Дребна 45 куб.м.
Технологична 2686 куб.м.
За огрев 1774 куб.м.
ОЗМ 516 куб.м.
Всичко 5520 куб.м.