Процедура № 5901 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 12.01.2022 Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2213, № 2222, № 2223 иглолистни и широколистни 465 куб.м. 34 куб.м. 45 куб.м. 2686 куб.м. 1774 куб.м. 516 куб.м. 5520 куб.м.