Процедура № 5920 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 31.01.2022 48,750.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен явен търг
Предмет продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2226 широколистни 19 куб.м. 2 куб.м. 2 куб.м. 500 куб.м. 335 куб.м. 180 куб.м. 1038 куб.м.