Процедура № 5943 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Сливен 15.02.2022 53,584.30 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2230 широколистни и иглолистни 89 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 983 куб.м. 584 куб.м. 0 куб.м. 1683 куб.м.