Процедури

Процедура № 5943 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 15.02.2022
Втора дата
Начална цена 53,584.30 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2230
Дървесен вид широколистни и иглолистни
Едра 89 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 983 куб.м.
За огрев 584 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1683 куб.м.