Процедура № 6021 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 6021 на ДГС Сливен от 15.03.2022 е прекратена!
ДГС Сливен 15.03.2022 Процедури за добив на дървесина открит конкурс товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временен склад до адрес на физически лица

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2201ТР, № 2202ТР, № 2203ТР, № 2204ТР, № 2205ТР широколистни 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6180 куб.м. 0 куб.м. 6180 куб.м.