Процедура № 6026 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 24.03.2022 17,660.50 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обект № 2231

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2231 иглолистни и широколистни 9 куб.м. 2 куб.м. 12 куб.м. 282 куб.м. 165 куб.м. 50 куб.м. 520 куб.м.