Процедура № 6040 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 29.03.2022 27,970.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2225А иглолистни и широколистни 265 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 405 куб.м. 136 куб.м. 0 куб.м. 871 куб.м.