Процедура № 6054 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 30.03.2022 53,012.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2227 широколистни 415 куб.м. 399 куб.м. 79 куб.м. 463 куб.м. 320 куб.м. 250 куб.м. 1926 куб.м.