Процедура № 6071 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6071 на ДГС Сливен от 12.04.2022 е прекратена!
ДГС Сливен 12.04.2022 Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временен склад до адрес на физически лица

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2201ТР, 2202ТР, 2203ТР, 2204ТР, 2205ТР широколистни 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6180 куб.м. 0 куб.м. 6180 куб.м.