Процедура № 6135 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 17.05.2022 9,088.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2232 широколистни 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 173 куб.м. 111 куб.м. 0 куб.м. 284 куб.м.