Процедура № 6280 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 14.09.2022 48,236.80 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от обект № 2246

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2246 широколистни и иглолистни 232 куб.м. 30 куб.м. 17 куб.м. 457 куб.м. 288 куб.м. 150 куб.м. 1174 куб.м.