Процедура № 6479 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6479 на ДГС Сливен от 22.12.2022 е прекратена!
ДГС Сливен 22.12.2022 666,103.30 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обекти № 2301 и № 2306 в горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2301 и № 2306 широколистни и иглолистни 4509 куб.м. 1840 куб.м. 275 куб.м. 5025 куб.м. 2848 куб.м. 1412 куб.м. 15909 куб.м.