slide

Процедури | ДГС Сливен

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6561 ДГС Сливен 03.02.2023 широколистни и иглолистни № 2308А Процедури за добив на дървесина 47,329.10 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6499 ДГС Сливен 05.01.2023 широколистни и иглолистни № 2301 и № 2306 Процедури за добив на дървесина 666,910.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6479 на ДГС Сливен от 22.12.2022 е прекратена!
6479 ДГС Сливен 22.12.2022 широколистни и иглолистни № 2301 и № 2306 Процедури за добив на дървесина 666,103.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6476 ДГС Сливен 22.12.2022 широколистни и иглолистни № 2307, № 2308, № 2309 Процедури за добив на дървесина 237,258.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6475 ДГС Сливен 21.12.2022 широколистни и иглолистни № 2302, № 2304, № 2310, № 2311, № 2315 Процедури за добив на дървесина 407,363.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6381 ДГС Сливен 08.12.2022 широколистни и иглолистни № 2312, № 2313, № 2314, № 2316 и № 2321 Процедури за добив на дървесина 195,284.60 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6292 ДГС Сливен 20.09.2022 0 Процедури за добив на дървесина 15,080.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6280 ДГС Сливен 14.09.2022 широколистни и иглолистни 2246 Процедури за добив на дървесина 48,236.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6252 ДГС Сливен 24.08.2022 широколистни и иглолистни 2243, 2245 Процедури за добив на дървесина 77,475.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6210 ДГС Сливен 21.07.2022 широколистни и иглолистни № 2233, № 2234, № 2235, № 2236, № 2242 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6135 ДГС Сливен 17.05.2022 широколистни 2232 Процедури за добив на дървесина 9,088.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6071 на ДГС Сливен от 12.04.2022 е прекратена!
6071 ДГС Сливен 12.04.2022 широколистни 2201ТР, 2202ТР, 2203ТР, 2204ТР, 2205ТР Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6054 ДГС Сливен 30.03.2022 широколистни 2227 Процедури за добив на дървесина 53,012.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6040 ДГС Сливен 29.03.2022 иглолистни и широколистни 2225А Процедури за добив на дървесина 27,970.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6026 ДГС Сливен 24.03.2022 иглолистни и широколистни № 2231 Процедури за добив на дървесина 17,660.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6021 на ДГС Сливен от 15.03.2022 е прекратена!
6021 ДГС Сливен 15.03.2022 широколистни № 2201ТР, № 2202ТР, № 2203ТР, № 2204ТР, № 2205ТР Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5993 ДГС Сливен 07.03.2022 2201ЛКД Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 58,688.37 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5946 ДГС Сливен 18.02.2022 бк, гбр, др. шир. 2229 Продажба на стояща дървесина на корен 87,868.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5943 ДГС Сливен 15.02.2022 широколистни и иглолистни 2230 Процедури за добив на дървесина 53,584.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5921 ДГС Сливен 31.01.2022 широколистни 2214А Продажба на стояща дървесина на корен 63,282.00 лв. без ДДС