slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5899 ДГС Сливен 12.01.2022 иглолистни и широколистни № 2212, № 2215, № 2218, № 2219, №2220 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5894 на ДГС Сливен от 05.01.2022 е прекратена!
5894 ДГС Сливен 05.01.2022 цр, бк, трп, чб 2225 Процедури за добив на дървесина 27,970.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5883 ДГС Сливен 21.12.2021 широколистна и иглолистна № 2202, №2203, №2204 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5882 ДГС Сливен 21.12.2021 широколистна и иглолистна №2201, №2205, №2206, №2207, №2208, №2209, №2210 и №2211 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5777 на ДГС Сливен от 14.12.2021 е прекратена!
5777 ДГС Сливен 14.12.2021 широколистна и иглолистна №2212, №2213, №2215, №2218, №2219, №2220, №2222, №2223 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5725 ДГС Сливен 30.11.2021 - №2156 Лесокултурни мероприятия 10,880.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5724 на ДГС Сливен от 26.11.2021 е прекратена!
5724 ДГС Сливен 26.11.2021 - №2156 Лесокултурни мероприятия 10,880.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5723 на ДГС Сливен от 02.12.2021 е прекратена!
5723 ДГС Сливен 02.12.2021 широколистна и иглолистна Обекти №2201, №2202, №2203,№3304, №2205, №2206, №2207, №2208, №2209, №2210, №2211 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5659 на ДГС Сливен от 05.11.2021 е прекратена!
5659 ДГС Сливен 05.11.2021 широколистна 21-09 Процедури за продажба на дървесина 24,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5658 ДГС Сливен 04.11.2021 широколистна 2155 Продажба на стояща дървесина на корен 1,162.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5650 ДГС Сливен 02.11.2021 широколистна 2153 Процедури за добив на дървесина 21,647.43 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5620 ДГС Сливен 13.10.2021 широколистна 21-08 Процедури за продажба на дървесина 48,592.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5619 ДГС Сливен 13.10.2021 широколистна 2152 Процедури за добив на дървесина 39,334.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5603 на ДГС Сливен от 06.10.2021 е прекратена!
5603 ДГС Сливен 06.10.2021 иглолистна и широколистна 21-07А Процедури за продажба на дървесина 1,927.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5585 ДГС Сливен 30.09.2021 широколистна и иглолистна 2150 и 2151 Продажба на стояща дървесина на корен 41,594.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5576 ДГС Сливен 27.09.2021 широколистна 21-06А Процедури за продажба на дървесина 5,448.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5552 ДГС Сливен 14.09.2021 широколистна 2131В Продажба на стояща дървесина на корен 18,743.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5547 ДГС Сливен 13.09.2021 0 ЛН2021 Процедури за добив на дървесина 9,860.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5542 ДГС Сливен 08.09.2021 широколистна 2148A Процедури за добив на дървесина 27,915.91 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5520 на ДГС Сливен от 03.09.2021 е прекратена!
5520 ДГС Сливен 03.09.2021 широколистна и иглолистна 21-07 Процедури за продажба на дървесина 1,927.40 лв. без ДДС