slide

Процедури | ДГС Сливен

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5946 ДГС Сливен 18.02.2022 бк, гбр, др. шир. 2229 Продажба на стояща дървесина на корен 87,868.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5943 ДГС Сливен 15.02.2022 широколистни и иглолистни 2230 Процедури за добив на дървесина 53,584.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5921 ДГС Сливен 31.01.2022 широколистни 2214А Продажба на стояща дървесина на корен 63,282.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5920 ДГС Сливен 31.01.2022 широколистни 2226 Продажба на стояща дървесина на корен 48,750.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5901 ДГС Сливен 12.01.2022 иглолистни и широколистни № 2213, № 2222, № 2223 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5899 ДГС Сливен 12.01.2022 иглолистни и широколистни № 2212, № 2215, № 2218, № 2219, №2220 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5894 на ДГС Сливен от 05.01.2022 е прекратена!
5894 ДГС Сливен 05.01.2022 цр, бк, трп, чб 2225 Процедури за добив на дървесина 27,970.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5883 ДГС Сливен 21.12.2021 широколистна и иглолистна № 2202, №2203, №2204 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5882 ДГС Сливен 21.12.2021 широколистна и иглолистна №2201, №2205, №2206, №2207, №2208, №2209, №2210 и №2211 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5777 на ДГС Сливен от 14.12.2021 е прекратена!
5777 ДГС Сливен 14.12.2021 широколистна и иглолистна №2212, №2213, №2215, №2218, №2219, №2220, №2222, №2223 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5725 ДГС Сливен 30.11.2021 - №2156 Лесокултурни мероприятия 10,880.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5724 на ДГС Сливен от 26.11.2021 е прекратена!
5724 ДГС Сливен 26.11.2021 - №2156 Лесокултурни мероприятия 10,880.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5723 на ДГС Сливен от 02.12.2021 е прекратена!
5723 ДГС Сливен 02.12.2021 широколистна и иглолистна Обекти №2201, №2202, №2203,№3304, №2205, №2206, №2207, №2208, №2209, №2210, №2211 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5659 на ДГС Сливен от 05.11.2021 е прекратена!
5659 ДГС Сливен 05.11.2021 широколистна 21-09 Процедури за продажба на дървесина 24,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5658 ДГС Сливен 04.11.2021 широколистна 2155 Продажба на стояща дървесина на корен 1,162.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5650 ДГС Сливен 02.11.2021 широколистна 2153 Процедури за добив на дървесина 21,647.43 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5620 ДГС Сливен 13.10.2021 широколистна 21-08 Процедури за продажба на дървесина 48,592.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5619 ДГС Сливен 13.10.2021 широколистна 2152 Процедури за добив на дървесина 39,334.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5603 на ДГС Сливен от 06.10.2021 е прекратена!
5603 ДГС Сливен 06.10.2021 иглолистна и широколистна 21-07А Процедури за продажба на дървесина 1,927.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5585 ДГС Сливен 30.09.2021 широколистна и иглолистна 2150 и 2151 Продажба на стояща дървесина на корен 41,594.00 лв. без ДДС