Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5087 ДГС Сливен 23.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
75 куб.м. 14 куб.м. 6 куб.м. 512 куб.м. 1235 куб.м. 230 куб.м. 2072 куб.м.
широколистна и иглолистна
2120 Продажба на стояща дървесина на корен 80,379.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5085 ДГС Сливен 23.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
63 куб.м. 15 куб.м. 2 куб.м. 528 куб.м. 858 куб.м. 100 куб.м. 1566 куб.м.
широколистна и иглолистна
2118А Продажба на стояща дървесина на корен 59,409.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5026 ДГС Сливен 03.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
162 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 194 куб.м. 1645 куб.м. 0 куб.м. 2037 куб.м.
широколистна и иглолистна
2106Б и 2107Б Продажба на стояща дървесина на корен 81,343.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5005 ДГС Сливен 26.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
63 куб.м. 15 куб.м. 2 куб.м. 528 куб.м. 858 куб.м. 100 куб.м. 1566 куб.м.
широколистна и иглолистна
2118 Продажба на стояща дървесина на корен 59,409.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
Процедура № 5005 на ДГС Сливен от 26.01.2021 е прекратена!
4979 ДГС Сливен 19.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
331 куб.м. 241 куб.м. 12 куб.м. 2829 куб.м. 1365 куб.м. 0 куб.м. 4778 куб.м.
иглолистна и широколистна
2105Ц Продажба на стояща дървесина на корен 184,345.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
4965 ДГС Сливен 06.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
162 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 194 куб.м. 1645 куб.м. 0 куб.м. 2037 куб.м.
широколистна и иглолистна
2106А и 2107А Продажба на стояща дървесина на корен 81,343.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
Процедура № 4965 на ДГС Сливен от 06.01.2021 е прекратена!
4949 ДГС Сливен 05.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
330 куб.м. 74 куб.м. 21 куб.м. 877 куб.м. 6542 куб.м. 250 куб.м. 8094 куб.м.
широколистна и иглолистна
2102А, 2103А, 2104А, 2105А, 2112А и 2113А Продажба на стояща дървесина на корен 315,237.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
4944 ДГС Сливен 30.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 1 куб.м. 1 куб.м. 599 куб.м. 323 куб.м. 0 куб.м. 927 куб.м.
широколистна и иглолистна
2117 Продажба на стояща дървесина на корен 34,182.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
Процедура № 4944 на ДГС Сливен от 30.12.2020 е прекратена!
4906 ДГС Сливен 17.12.2020 2105Ц Продажба на стояща дървесина на корен 449,151.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2105Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, ТП „ДГС Ивайловград”, ТП „ДГС Нова Загора”, ТП „ДГС Котел” и ТП „ДГС Твърдица” Виж пълна информация
Процедура № 4906 на ДГС Сливен от 17.12.2020 е прекратена!
4874 ДГС Сливен 15.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
938 куб.м. 385 куб.м. 19 куб.м. 545 куб.м. 4529 куб.м. 430 куб.м. 6846 куб.м.
широколистна и иглолистна
2106, 2107, 2108, 2109, 2111 и 2114 Продажба на стояща дървесина на корен 284,775.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
4858 ДГС Сливен 10.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
261 куб.м. 57 куб.м. 21 куб.м. 361 куб.м. 2695 куб.м. 100 куб.м. 3495 куб.м.
широколистна и иглолистна
2102, 2112 и 2113 Продажба на стояща дървесина на корен 142,743.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
Процедура № 4858 на ДГС Сливен от 10.12.2020 е прекратена!
4841 ДГС Сливен 09.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
130 куб.м. 21 куб.м. 3 куб.м. 892 куб.м. 6806 куб.м. 287 куб.м. 8139 куб.м.
широколистна
2103, 2104, 2105, 2115 и 2116 Продажба на стояща дървесина на корен 308,811.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
Процедура № 4841 на ДГС Сливен от 09.12.2020 е прекратена!
4840 ДГС Сливен 08.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м. 365 куб.м. 0 куб.м. 406 куб.м.
широколистна
2110 Процедури за добив на дървесина 10,587.76 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация
4837 ДГС Сливен 08.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1180 куб.м. 11 куб.м. 70 куб.м. 151 куб.м. 903 куб.м. 452 куб.м. 2767 куб.м.
широколистна
2101 Процедури за добив на дървесина 71,948.34 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина на местни търговци от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация
4798 ДГС Сливен 26.11.2020 0 Лесокултурни мероприятия 2,700.00 лв. без ДДС
Предмет: „Изкореняване на саморасляци по окрайнини и прерасли бракувани фиданки с цел освобождаване на площи, на територията на горски разсадник „Сливенски минерални бани” и „Абланово”, находящи се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен” Виж пълна информация
4794 ДГС Сливен 01.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 1 куб.м. 1 куб.м. 599 куб.м. 323 куб.м. 0 куб.м. 927 куб.м.
широколистна и иглолистна
2066 Продажба на стояща дървесина на корен 32,734.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
Процедура № 4794 на ДГС Сливен от 01.12.2020 е прекратена!
4781 ДГС Сливен 20.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
218 куб.м. 46 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 264 куб.м.
иглолистна
20-14Б Процедури за продажба на дървесина 21,272.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
4780 ДГС Сливен 20.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
313 куб.м. 124 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 437 куб.м.
иглолистна
20-15 Процедури за продажба на дървесина 38,852.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
4739 ДГС Сливен 03.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 610 куб.м. 252 куб.м. 0 куб.м. 928 куб.м.
широколистна и иглолистна
2065 Продажба на стояща дървесина на корен 33,525.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
4720 ДГС Сливен 27.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
218 куб.м. 46 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 264 куб.м.
иглолистна
20-14А Процедури за продажба на дървесина 21,272.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
Процедура № 4720 на ДГС Сливен от 27.10.2020 е прекратена!