Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3969 ДГС Сливен 09.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 634 куб.м. 340 куб.м. 0 куб.м. 980 куб.м.
иглолистна и широколистна
2003Б Продажба на стояща дървесина на корен 37,752.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3951 ДГС Сливен 05.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
200 куб.м. 79 куб.м. 0 куб.м. 1488 куб.м. 568 куб.м. 0 куб.м. 2335 куб.м.
иглолистна и широколистна
2025 и 2029 Продажба на стояща дървесина на корен 89,968.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3951 на ДГС Сливен от 05.03.2020 е прекратена!
3950 ДГС Сливен 05.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 13 куб.м. 1 куб.м. 938 куб.м. 616 куб.м. 0 куб.м. 1583 куб.м.
иглолистна и широколистна
2026, 2027 и 2028 Процедури за добив на дървесина 41,280.58 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
3945 ДГС Сливен 04.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
52 куб.м. 16 куб.м. 44 куб.м. 892 куб.м. 248 куб.м. 272 куб.м. 1524 куб.м.
иглолистна и широколистна
20-01А Процедури за продажба на дървесина 100,815.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
Процедура № 3945 на ДГС Сливен от 04.03.2020 е прекратена!
3935 ДГС Сливен 28.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 186.24 куб.м. 109.14 куб.м. 0 куб.м. 295.38 куб.м.
иглолистна и широколистна
20-05 Процедури за продажба на дървесина 18,483.24 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина по реда на чл. 66, ал.1, т.2 от Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3909 ДГС Сливен 20.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
52 куб.м. 16 куб.м. 44 куб.м. 1473 куб.м. 714 куб.м. 273 куб.м. 2572 куб.м.
иглолистна и широколистна
2010Б Процедури за добив на дървесина 67,096.02 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
3896 ДГС Сливен 18.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
343 куб.м. 65 куб.м. 1 куб.м. 2459 куб.м. 1362 куб.м. 0 куб.м. 4230 куб.м.
иглолистна и широколистна
2005Б и 2006Б Продажба на стояща дървесина на корен 80,493.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3895 ДГС Сливен 18.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 1094 куб.м. 699 куб.м. 369 куб.м. 2317 куб.м.
иглолистна и широколистна
2023 Продажба на стояща дървесина на корен 95,149.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3895 на ДГС Сливен от 18.02.2020 е прекратена!
3867 ДГС Сливен 06.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 12 куб.м. 1 куб.м. 230 куб.м. 58 куб.м. 0 куб.м. 301 куб.м.
иглолистна
2017А Продажба на стояща дървесина на корен 10,234.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3864 ДГС Сливен 06.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 1116 куб.м. 396 куб.м. 0 куб.м. 1673 куб.м.
иглолистна и широколистна
2022 Продажба на стояща дървесина на корен 63,611.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3842 ДГС Сливен 31.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
163 куб.м. 1 куб.м. 68 куб.м. 1208 куб.м. 728 куб.м. 310 куб.м. 2478 куб.м.
широколистна
2020 Процедури за добив на дървесина 64,438.30 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
3790 ДГС Сливен 15.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 12 куб.м. 1 куб.м. 230 куб.м. 58 куб.м. 0 куб.м. 301 куб.м.
иглолистна
2017 Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3790 на ДГС Сливен от 15.01.2020 е прекратена!
3753 ДГС Сливен 27.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 64 куб.м. 72 куб.м. 3758 куб.м. 2172 куб.м. 750 куб.м. 6989 куб.м.
иглолистна и широколистна
2009А, 2010А и 2011А Процедури за добив на дървесина 182,272.98 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
Процедура № 3753 на ДГС Сливен от 27.12.2019 е прекратена!
3752 ДГС Сливен 27.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
93 куб.м. 65 куб.м. 5 куб.м. 1490 куб.м. 712 куб.м. 0 куб.м. 2365 куб.м.
иглолистна и широколистна
2001А Продажба на стояща дървесина на корен 90,789.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3752 на ДГС Сливен от 27.12.2019 е прекратена!
3751 ДГС Сливен 27.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
101 куб.м. 22 куб.м. 3 куб.м. 2524 куб.м. 1645 куб.м. 200 куб.м. 4495 куб.м.
иглолистна и широколистна
2007А и 2008А Продажба на стояща дървесина на корен 178,890.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3751 на ДГС Сливен от 27.12.2019 е прекратена!
3737 ДГС Сливен 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
472 куб.м. 148 куб.м. 5 куб.м. 4876 куб.м. 2574 куб.м. 0 куб.м. 8075 куб.м.
иглолистна
2002А, 2003А, 2004А, 2005А и 2006А Продажба на стояща дървесина на корен 320,172.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3737 на ДГС Сливен от 20.12.2019 е прекратена!
3684 ДГС Сливен 17.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 6 куб.м. 22 куб.м. 1311 куб.м. 760 куб.м. 250 куб.м. 2349 куб.м.
широколистна
20-04 Процедури за продажба на дървесина 155,516.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
Процедура № 3684 на ДГС Сливен от 17.12.2019 е прекратена!
3682 ДГС Сливен 17.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 1 куб.м. 9 куб.м. 665 куб.м. 447 куб.м. 140 куб.м. 1311 куб.м.
широколистна
2016 Продажба на стояща дървесина на корен 54,008.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3682 на ДГС Сливен от 17.12.2019 е прекратена!
3671 ДГС Сливен 17.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
144 куб.м. 6 куб.м. 22 куб.м. 1311 куб.м. 759 куб.м. 251 куб.м. 2493 куб.м.
широколистна
2015 Процедури за добив на дървесина 64,947.62 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
Процедура № 3671 на ДГС Сливен от 17.12.2019 е прекратена!
3661 ДГС Сливен 13.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 500 куб.м. 283 куб.м. 0 куб.м. 835 куб.м.
иглолистна и широколистна
20-03 Процедури за продажба на дървесина 54,332.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
Процедура № 3661 на ДГС Сливен от 13.12.2019 е прекратена!