slide

Процедури | ДГС Сливен

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6210 ДГС Сливен 21.07.2022 широколистни и иглолистни № 2233, № 2234, № 2235, № 2236, № 2242 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6135 ДГС Сливен 17.05.2022 широколистни 2232 Процедури за добив на дървесина 9,088.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6071 на ДГС Сливен от 12.04.2022 е прекратена!
6071 ДГС Сливен 12.04.2022 широколистни 2201ТР, 2202ТР, 2203ТР, 2204ТР, 2205ТР Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6054 ДГС Сливен 30.03.2022 широколистни 2227 Процедури за добив на дървесина 53,012.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6040 ДГС Сливен 29.03.2022 иглолистни и широколистни 2225А Процедури за добив на дървесина 27,970.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6026 ДГС Сливен 24.03.2022 иглолистни и широколистни № 2231 Процедури за добив на дървесина 17,660.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6021 на ДГС Сливен от 15.03.2022 е прекратена!
6021 ДГС Сливен 15.03.2022 широколистни № 2201ТР, № 2202ТР, № 2203ТР, № 2204ТР, № 2205ТР Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5993 ДГС Сливен 07.03.2022 2201ЛКД Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 58,688.37 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5946 ДГС Сливен 18.02.2022 бк, гбр, др. шир. 2229 Продажба на стояща дървесина на корен 87,868.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5943 ДГС Сливен 15.02.2022 широколистни и иглолистни 2230 Процедури за добив на дървесина 53,584.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5921 ДГС Сливен 31.01.2022 широколистни 2214А Продажба на стояща дървесина на корен 63,282.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5920 ДГС Сливен 31.01.2022 широколистни 2226 Продажба на стояща дървесина на корен 48,750.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5901 ДГС Сливен 12.01.2022 иглолистни и широколистни № 2213, № 2222, № 2223 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5899 ДГС Сливен 12.01.2022 иглолистни и широколистни № 2212, № 2215, № 2218, № 2219, №2220 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5894 на ДГС Сливен от 05.01.2022 е прекратена!
5894 ДГС Сливен 05.01.2022 цр, бк, трп, чб 2225 Процедури за добив на дървесина 27,970.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5883 ДГС Сливен 21.12.2021 широколистна и иглолистна № 2202, №2203, №2204 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5882 ДГС Сливен 21.12.2021 широколистна и иглолистна №2201, №2205, №2206, №2207, №2208, №2209, №2210 и №2211 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5777 на ДГС Сливен от 14.12.2021 е прекратена!
5777 ДГС Сливен 14.12.2021 широколистна и иглолистна №2212, №2213, №2215, №2218, №2219, №2220, №2222, №2223 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5725 ДГС Сливен 30.11.2021 - №2156 Лесокултурни мероприятия 10,880.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5724 на ДГС Сливен от 26.11.2021 е прекратена!
5724 ДГС Сливен 26.11.2021 - №2156 Лесокултурни мероприятия 10,880.00 лв. без ДДС