Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5659 ДГС Сливен 05.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 90 куб.м. 230 куб.м. 0 куб.м. 320 куб.м.
широколистна
21-09 Процедури за продажба на дървесина 24,000.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
Процедура № 5659 на ДГС Сливен от 05.11.2021 е прекратена!
5658 ДГС Сливен 04.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 25 куб.м.
широколистна
2155 Продажба на стояща дървесина на корен 1,162.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5650 ДГС Сливен 02.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 457 куб.м. 304 куб.м. 0 куб.м. 771 куб.м.
широколистна
2153 Процедури за добив на дървесина 21,647.43 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация
5620 ДГС Сливен 13.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 42 куб.м. 0 куб.м. 376 куб.м. 324 куб.м. 0 куб.м. 750 куб.м.
широколистна
21-08 Процедури за продажба на дървесина 48,592.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
5619 ДГС Сливен 13.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 42 куб.м. 0 куб.м. 777 куб.м. 679 куб.м. 0 куб.м. 1506 куб.м.
широколистна
2152 Процедури за добив на дървесина 39,334.80 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация
5603 ДГС Сливен 06.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20.34 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20.34 куб.м.
иглолистна и широколистна
21-07А Процедури за продажба на дървесина 1,927.40 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
Процедура № 5603 на ДГС Сливен от 06.10.2021 е прекратена!
5585 ДГС Сливен 30.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 609 куб.м. 392 куб.м. 0 куб.м. 1054 куб.м.
широколистна и иглолистна
2150 и 2151 Продажба на стояща дървесина на корен 41,594.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5576 ДГС Сливен 27.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 58 куб.м.
широколистна
21-06А Процедури за продажба на дървесина 5,448.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
5552 ДГС Сливен 14.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 3 куб.м. 8 куб.м. 98 куб.м. 235 куб.м. 80 куб.м. 457 куб.м.
широколистна
2131В Продажба на стояща дървесина на корен 18,743.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5547 ДГС Сливен 13.09.2021 ЛН2021 Процедури за добив на дървесина 9,860.00 лв. без ДДС
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за собствени нужди от временен склад до обекти на ТП „ДГС Сливен” Виж пълна информация
5542 ДГС Сливен 08.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 498 куб.м. 385 куб.м. 86 куб.м. 997 куб.м.
широколистна
2148A Процедури за добив на дървесина 27,915.91 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация
5520 ДГС Сливен 03.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20.34 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20.34 куб.м.
широколистна и иглолистна
21-07 Процедури за продажба на дървесина 1,927.40 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
Процедура № 5520 на ДГС Сливен от 03.09.2021 е прекратена!
5493 ДГС Сливен 13.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 58 куб.м.
широколистна
21-06 Процедури за продажба на дървесина 5,392.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Сливен Виж пълна информация
Процедура № 5493 на ДГС Сливен от 13.08.2021 е прекратена!
5478 ДГС Сливен 11.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 910 куб.м. 665 куб.м. 86 куб.м. 1713 куб.м.
широколистна
2148 и 2149 Процедури за добив на дървесина 44,603.63 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация
5474 ДГС Сливен 10.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 766 куб.м. 456 куб.м. 0 куб.м. 1254 куб.м.
широколистна и иглолистна
2146 и 2147 Продажба на стояща дървесина на корен 47,212.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5467 ДГС Сливен 10.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
131 куб.м. 6 куб.м. 15 куб.м. 266 куб.м. 497 куб.м. 280 куб.м. 1195 куб.м.
широколистна
2131Б и 2132Б Продажба на стояща дървесина на корен 50,259.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5461 ДГС Сливен 29.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 539 куб.м. 1249 куб.м. 0 куб.м. 1795 куб.м.
широколистна и иглолистна
2145 Продажба на стояща дървесина на корен 69,865.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5460 ДГС Сливен 29.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
85 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 85 куб.м.
иглолистна
21-04 Процедури за продажба на дървесина 5,525.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
5437 ДГС Сливен 22.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 2 куб.м. 12 куб.м. 256 куб.м. 579 куб.м. 132 куб.м. 990 куб.м.
широколистна и иглолистна
21-04 Процедури за продажба на дървесина 64,155.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
5420 ДГС Сливен 08.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 539 куб.м. 1249 куб.м. 0 куб.м. 1788 куб.м.
широколистна
2140Б Продажба на стояща дървесина на корен 69,606.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
Процедура № 5420 на ДГС Сливен от 08.07.2021 е прекратена!