slide

Процедури | ДГС Сливен

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5650 ДГС Сливен 02.11.2021 широколистна 2153 Процедури за добив на дървесина 21,647.43 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5620 ДГС Сливен 13.10.2021 широколистна 21-08 Процедури за продажба на дървесина 48,592.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5619 ДГС Сливен 13.10.2021 широколистна 2152 Процедури за добив на дървесина 39,334.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5603 на ДГС Сливен от 06.10.2021 е прекратена!
5603 ДГС Сливен 06.10.2021 иглолистна и широколистна 21-07А Процедури за продажба на дървесина 1,927.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5585 ДГС Сливен 30.09.2021 широколистна и иглолистна 2150 и 2151 Продажба на стояща дървесина на корен 41,594.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5576 ДГС Сливен 27.09.2021 широколистна 21-06А Процедури за продажба на дървесина 5,448.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5552 ДГС Сливен 14.09.2021 широколистна 2131В Продажба на стояща дървесина на корен 18,743.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5547 ДГС Сливен 13.09.2021 0 ЛН2021 Процедури за добив на дървесина 9,860.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5542 ДГС Сливен 08.09.2021 широколистна 2148A Процедури за добив на дървесина 27,915.91 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5520 на ДГС Сливен от 03.09.2021 е прекратена!
5520 ДГС Сливен 03.09.2021 широколистна и иглолистна 21-07 Процедури за продажба на дървесина 1,927.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5493 на ДГС Сливен от 13.08.2021 е прекратена!
5493 ДГС Сливен 13.08.2021 широколистна 21-06 Процедури за продажба на дървесина 5,392.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5478 ДГС Сливен 11.08.2021 широколистна 2148 и 2149 Процедури за добив на дървесина 44,603.63 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5474 ДГС Сливен 10.08.2021 широколистна и иглолистна 2146 и 2147 Продажба на стояща дървесина на корен 47,212.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5467 ДГС Сливен 10.08.2021 широколистна 2131Б и 2132Б Продажба на стояща дървесина на корен 50,259.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5461 ДГС Сливен 29.07.2021 широколистна и иглолистна 2145 Продажба на стояща дървесина на корен 69,865.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5460 ДГС Сливен 29.07.2021 иглолистна 21-04 Процедури за продажба на дървесина 5,525.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5437 ДГС Сливен 22.07.2021 широколистна и иглолистна 21-04 Процедури за продажба на дървесина 64,155.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5420 на ДГС Сливен от 08.07.2021 е прекратена!
5420 ДГС Сливен 08.07.2021 широколистна 2140Б Продажба на стояща дървесина на корен 69,606.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5418 ДГС Сливен 06.07.2021 широколистна 21-03 Процедури за продажба на дървесина 15,352.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5403 ДГС Сливен 29.06.2021 широколистна 2116В Продажба на стояща дървесина на корен 61,609.00 лв. без ДДС