Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4694 ДГС Сливен 16.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
181 куб.м. 2 куб.м. 52 куб.м. 895 куб.м. 607 куб.м. 460 куб.м. 2197 куб.м.
широколистна
2057А и 2064 Продажба на стояща дървесина на корен 89,320.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
4692 ДГС Сливен 16.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 11 куб.м. 3 куб.м. 363 куб.м. 214 куб.м. 0 куб.м. 617 куб.м.
широколистна и иглолистна
2063 Процедури за добив на дървесина 16,113.01 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
4655 ДГС Сливен 29.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
218 куб.м. 46 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 264 куб.м.
иглолистна
20-14 Процедури за продажба на дървесина 21,272.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
Процедура № 4655 на ДГС Сливен от 29.09.2020 е прекратена!
4639 ДГС Сливен 23.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
156 куб.м. 23 куб.м. 12 куб.м. 240 куб.м. 328 куб.м. 195 куб.м. 954 куб.м.
широколистна
2058 Процедури за добив на дървесина 24,814.51 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
4638 ДГС Сливен 23.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 23 куб.м. 12 куб.м. 328 куб.м. 241 куб.м. 194 куб.м. 798 куб.м.
широколистна
20-13 Процедури за продажба на дървесина 51,463.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
4637 ДГС Сливен 23.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 334 куб.м. 224 куб.м. 0 куб.м. 558 куб.м.
широколистна
2059 Продажба на стояща дървесина на корен 21,204.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
4636 ДГС Сливен 23.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 1 куб.м. 28 куб.м. 291 куб.м. 196 куб.м. 180 куб.м. 812 куб.м.
широколистна
2057 Продажба на стояща дървесина на корен 34,515.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
Процедура № 4636 на ДГС Сливен от 23.09.2020 е прекратена!
4617 ДГС Сливен 16.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
183 куб.м. 166 куб.м. 48 куб.м. 1811 куб.м. 1151 куб.м. 30 куб.м. 3389 куб.м.
широколистна и иглолистна
2056 Продажба на стояща дървесина на корен 131,252.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
4583 ДГС Сливен 08.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 11 куб.м. 15 куб.м. 549 куб.м. 225 куб.м. 0 куб.м. 800 куб.м.
иглолистна и широколистна
20-12 Процедури за продажба на дървесина 47,177.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
4562 ДГС Сливен 25.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
99 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 1295 куб.м. 764 куб.м. 150 куб.м. 2344 куб.м.
иглолистна и широколистна
2046А, 2051А, 2053, 2054 Продажба на стояща дървесина на корен 88,718.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
4539 ДГС Сливен 13.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
313 куб.м. 204 куб.м. 1 куб.м. 635 куб.м. 230 куб.м. 0 куб.м. 1383 куб.м.
иглолистна и широколистна
2052 Процедури за добив на дървесина 35,954.91 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
4535 ДГС Сливен 25.08.2020 26.08.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Сливен“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
Процедура № 4535 на ДГС Сливен от 25.08.2020 е прекратена!
4518 ДГС Сливен 04.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 64 куб.м.
иглолистна
20-07 Процедури за продажба на дървесина 6,122.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
4507 ДГС Сливен 29.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 506 куб.м. 236 куб.м. 0 куб.м. 791 куб.м.
иглолистна и широколистна
2045А Продажба на стояща дървесина на корен 27,756.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
Процедура № 4507 на ДГС Сливен от 29.07.2020 е прекратена!
4502 ДГС Сливен 28.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
256 куб.м. 148 куб.м. 0 куб.м. 1083 куб.м. 551 куб.м. 0 куб.м. 2038 куб.м.
иглолистна и широколистна
2033В и 2040Б Продажба на стояща дървесина на корен 79,899.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
4491 ДГС Сливен 24.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 404 куб.м. 271 куб.м. 0 куб.м. 675 куб.м.
иглолистна и широколистна
2051 Продажба на стояща дървесина на корен 25,650.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 4491 на ДГС Сливен от 24.07.2020 е прекратена!
4487 ДГС Сливен 21.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
572 куб.м. 136 куб.м. 24 куб.м. 4585 куб.м. 2468 куб.м. 1025 куб.м. 8810 куб.м.
иглолистна и широколистна
Обекти № 2038А, 2039А, 2025В, 2036Б и 2046Б Продажба на стояща дървесина на корен 338,412.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
4472 ДГС Сливен 17.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1758 куб.м. 1135 куб.м. 0 куб.м. 2893 куб.м.
широколистна
2048 Продажба на стояща дървесина на корен 105,782.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 4472 на ДГС Сливен от 17.07.2020 е прекратена!
4458 ДГС Сливен 07.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 506 куб.м. 236 куб.м. 0 куб.м. 791 куб.м.
иглолистна и широколистна
2045 Продажба на стояща дървесина на корен 27,756.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 4458 на ДГС Сливен от 07.07.2020 е прекратена!
4454 ДГС Сливен 02.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 96.10 куб.м. 76.80 куб.м. 0 куб.м. 172.90 куб.м.
иглолистна и широколистна
20-11 Процедури за продажба на дървесина 9,509.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина по реда на чл. 66, ал.1, т.2 от Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 4454 на ДГС Сливен от 02.07.2020 е прекратена!