slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5493 на ДГС Сливен от 13.08.2021 е прекратена!
5493 ДГС Сливен 13.08.2021 широколистна 21-06 Процедури за продажба на дървесина 5,392.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5478 ДГС Сливен 11.08.2021 широколистна 2148 и 2149 Процедури за добив на дървесина 44,603.63 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5474 ДГС Сливен 10.08.2021 широколистна и иглолистна 2146 и 2147 Продажба на стояща дървесина на корен 47,212.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5467 ДГС Сливен 10.08.2021 широколистна 2131Б и 2132Б Продажба на стояща дървесина на корен 50,259.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5461 ДГС Сливен 29.07.2021 широколистна и иглолистна 2145 Продажба на стояща дървесина на корен 69,865.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5460 ДГС Сливен 29.07.2021 иглолистна 21-04 Процедури за продажба на дървесина 5,525.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5437 ДГС Сливен 22.07.2021 широколистна и иглолистна 21-04 Процедури за продажба на дървесина 64,155.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5420 на ДГС Сливен от 08.07.2021 е прекратена!
5420 ДГС Сливен 08.07.2021 широколистна 2140Б Продажба на стояща дървесина на корен 69,606.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5418 ДГС Сливен 06.07.2021 широколистна 21-03 Процедури за продажба на дървесина 15,352.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5403 ДГС Сливен 29.06.2021 широколистна 2116В Продажба на стояща дървесина на корен 61,609.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5397 ДГС Сливен 25.06.2021 21-05 Процедури за продажба на дървесина 1,927.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5367 ДГС Сливен 09.06.2021 широколистна и иглолистна 21-02 Процедури за продажба на дървесина 73,904.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5366 ДГС Сливен 09.06.2021 широколистна и иглолистна 2144 Процедури за добив на дървесина 28,341.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5351 на ДГС Сливен от 02.06.2021 е прекратена!
5351 ДГС Сливен 02.06.2021 широколистна 2140А Продажба на стояща дървесина на корен 69,606.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5350 ДГС Сливен 02.06.2021 широколистна 2141 и 2134Б Процедури за добив на дървесина 28,970.46 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5346 ДГС Сливен 02.06.2021 широколистна 2142 и 2143 Продажба на стояща дървесина на корен 272,375.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5323 на ДГС Сливен от 14.05.2021 е прекратена!
5323 ДГС Сливен 14.05.2021 иглолистна 21-03 Процедури за продажба на дървесина 6,518.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5308 на ДГС Сливен от 10.05.2021 е прекратена!
5308 ДГС Сливен 10.05.2021 широколистна 2131А и 2132А Продажба на стояща дървесина на корен 50,259.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5307 ДГС Сливен 10.05.2021 широколистна и иглолистна 2138А Продажба на стояща дървесина на корен 52,309.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5305 на ДГС Сливен от 10.05.2021 е прекратена!
5305 ДГС Сливен 10.05.2021 широколистна и иглолистна 2134A и 2137А Процедури за добив на дървесина 10,589.23 лв. без ДДС