slide

Процедури | ДГС Сливен

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5307 ДГС Сливен 10.05.2021 широколистна и иглолистна 2138А Продажба на стояща дървесина на корен 52,309.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5305 на ДГС Сливен от 10.05.2021 е прекратена!
5305 ДГС Сливен 10.05.2021 широколистна и иглолистна 2134A и 2137А Процедури за добив на дървесина 10,589.23 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5292 на ДГС Сливен от 05.05.2021 е прекратена!
5292 ДГС Сливен 05.05.2021 широколистна 2140 Продажба на стояща дървесина на корен 69,606.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5255 ДГС Сливен 15.04.2021 0 0 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 31,106.76 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5244 на ДГС Сливен от 09.04.2021 е прекратена!
5244 ДГС Сливен 09.04.2021 широколистна и иглолистна 2138 Продажба на стояща дървесина на корен 52,309.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5243 на ДГС Сливен от 09.04.2021 е прекратена!
5243 ДГС Сливен 09.04.2021 широколистна и иглолистна 2137 Процедури за добив на дървесина 1,826.35 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5233 ДГС Сливен 08.04.2021 широколистна 20-01 Процедури за продажба на дървесина 168,448.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5220 ДГС Сливен 07.04.2021 широколистна 2126А Продажба на стояща дървесина на корен 81,832.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5219 ДГС Сливен 07.04.2021 широколистна 2127А и 2128А Процедури за добив на дървесина 32,869.39 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5208 на ДГС Сливен от 06.04.2021 е прекратена!
5208 ДГС Сливен 06.04.2021 широколистна 2116А Продажба на стояща дървесина на корен 61,609.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5192 на ДГС Сливен от 31.03.2021 е прекратена!
5192 ДГС Сливен 31.03.2021 широколистна 2134 Процедури за добив на дървесина 8,762.88 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5191 ДГС Сливен 31.03.2021 широколистна 2135 и 2136 Продажба на стояща дървесина на корен 136,048.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5190 ДГС Сливен 30.03.2021 широколистна 2115Б Продажба на стояща дървесина на корен 74,707.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5189 ДГС Сливен 30.03.2021 широколистна и иглолистна 2123А Продажба на стояща дървесина на корен 44,384.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5176 ДГС Сливен 26.03.2021 широколистна и иглолистна 2133 Продажба на стояща дървесина на корен 75,695.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5173 ДГС Сливен 23.03.2021 широколистна и иглолистна 2112Б и 2113Б Продажба на стояща дървесина на корен 88,488.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5169 на ДГС Сливен от 23.03.2021 е прекратена!
5169 ДГС Сливен 23.03.2021 широколистна 2112Б и 2113Б Продажба на стояща дървесина на корен 50,259.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5140 на ДГС Сливен от 11.03.2021 е прекратена!
5140 ДГС Сливен 11.03.2021 иглолистна 21-01 Процедури за продажба на дървесина 6,995.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5126 ДГС Сливен 10.03.2021 широколистна 2127, 2128 и 2129 Процедури за добив на дървесина 46,485.46 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5123 на ДГС Сливен от 09.03.2021 е прекратена!
5123 ДГС Сливен 09.03.2021 широколистна 2126 Продажба на стояща дървесина на корен 81,832.00 лв. без ДДС