slide

Процедури | ДГС Сливен

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5101 ДГС Сливен 02.03.2021 широколистна 2124 Продажба на стояща дървесина на корен 67,258.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5094 на ДГС Сливен от 25.02.2021 е прекратена!
5094 ДГС Сливен 25.02.2021 широколистна и иглолистна 2123, 2115A и 2116А Продажба на стояща дървесина на корен 180,757.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5088 ДГС Сливен 24.02.2021 широколистна 2122 Процедури за добив на дървесина 27,682.83 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5087 ДГС Сливен 23.02.2021 широколистна и иглолистна 2120 Продажба на стояща дървесина на корен 80,379.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5085 ДГС Сливен 23.02.2021 широколистна и иглолистна 2118А Продажба на стояща дървесина на корен 59,409.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5026 ДГС Сливен 03.02.2021 широколистна и иглолистна 2106Б и 2107Б Продажба на стояща дървесина на корен 81,343.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5005 на ДГС Сливен от 26.01.2021 е прекратена!
5005 ДГС Сливен 26.01.2021 широколистна и иглолистна 2118 Продажба на стояща дървесина на корен 59,409.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4979 ДГС Сливен 19.01.2021 иглолистна и широколистна 2105Ц Продажба на стояща дървесина на корен 184,345.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4965 на ДГС Сливен от 06.01.2021 е прекратена!
4965 ДГС Сливен 06.01.2021 широколистна и иглолистна 2106А и 2107А Продажба на стояща дървесина на корен 81,343.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4949 ДГС Сливен 05.01.2021 широколистна и иглолистна 2102А, 2103А, 2104А, 2105А, 2112А и 2113А Продажба на стояща дървесина на корен 315,237.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4944 на ДГС Сливен от 30.12.2020 е прекратена!
4944 ДГС Сливен 30.12.2020 широколистна и иглолистна 2117 Продажба на стояща дървесина на корен 34,182.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4906 на ДГС Сливен от 17.12.2020 е прекратена!
4906 ДГС Сливен 17.12.2020 2105Ц Продажба на стояща дървесина на корен 449,151.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4874 ДГС Сливен 15.12.2020 широколистна и иглолистна 2106, 2107, 2108, 2109, 2111 и 2114 Продажба на стояща дървесина на корен 284,775.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4858 на ДГС Сливен от 10.12.2020 е прекратена!
4858 ДГС Сливен 10.12.2020 широколистна и иглолистна 2102, 2112 и 2113 Продажба на стояща дървесина на корен 142,743.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4841 на ДГС Сливен от 09.12.2020 е прекратена!
4841 ДГС Сливен 09.12.2020 широколистна 2103, 2104, 2105, 2115 и 2116 Продажба на стояща дървесина на корен 308,811.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4840 ДГС Сливен 08.12.2020 широколистна 2110 Процедури за добив на дървесина 10,587.76 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4837 ДГС Сливен 08.12.2020 широколистна 2101 Процедури за добив на дървесина 71,948.34 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4798 ДГС Сливен 26.11.2020 0 0 Лесокултурни мероприятия 2,700.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4794 на ДГС Сливен от 01.12.2020 е прекратена!
4794 ДГС Сливен 01.12.2020 широколистна и иглолистна 2066 Продажба на стояща дървесина на корен 32,734.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4781 ДГС Сливен 20.11.2020 иглолистна 20-14Б Процедури за продажба на дървесина 21,272.00 лв. без ДДС