slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6479 ДГС Сливен 22.12.2022 широколистни и иглолистни № 2301 и № 2306 Процедури за добив на дървесина 66,103.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6476 ДГС Сливен 22.12.2022 широколистни и иглолистни № 2307, № 2308, № 2309 Процедури за добив на дървесина 237,258.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6475 ДГС Сливен 21.12.2022 широколистни и иглолистни № 2302, № 2304, № 2310, № 2311, № 2315 Процедури за добив на дървесина 407,363.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6381 ДГС Сливен 08.12.2022 широколистни и иглолистни № 2312, № 2313, № 2314, № 2316 и № 2321 Процедури за добив на дървесина 195,284.60 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6292 ДГС Сливен 20.09.2022 0 Процедури за добив на дървесина 15,080.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6280 ДГС Сливен 14.09.2022 широколистни и иглолистни 2246 Процедури за добив на дървесина 48,236.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6252 ДГС Сливен 24.08.2022 широколистни и иглолистни 2243, 2245 Процедури за добив на дървесина 77,475.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6210 ДГС Сливен 21.07.2022 широколистни и иглолистни № 2233, № 2234, № 2235, № 2236, № 2242 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6135 ДГС Сливен 17.05.2022 широколистни 2232 Процедури за добив на дървесина 9,088.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6071 на ДГС Сливен от 12.04.2022 е прекратена!
6071 ДГС Сливен 12.04.2022 широколистни 2201ТР, 2202ТР, 2203ТР, 2204ТР, 2205ТР Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6054 ДГС Сливен 30.03.2022 широколистни 2227 Процедури за добив на дървесина 53,012.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6040 ДГС Сливен 29.03.2022 иглолистни и широколистни 2225А Процедури за добив на дървесина 27,970.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6026 ДГС Сливен 24.03.2022 иглолистни и широколистни № 2231 Процедури за добив на дървесина 17,660.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6021 на ДГС Сливен от 15.03.2022 е прекратена!
6021 ДГС Сливен 15.03.2022 широколистни № 2201ТР, № 2202ТР, № 2203ТР, № 2204ТР, № 2205ТР Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5943 ДГС Сливен 15.02.2022 широколистни и иглолистни 2230 Процедури за добив на дървесина 53,584.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5901 ДГС Сливен 12.01.2022 иглолистни и широколистни № 2213, № 2222, № 2223 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5899 ДГС Сливен 12.01.2022 иглолистни и широколистни № 2212, № 2215, № 2218, № 2219, №2220 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5894 на ДГС Сливен от 05.01.2022 е прекратена!
5894 ДГС Сливен 05.01.2022 цр, бк, трп, чб 2225 Процедури за добив на дървесина 27,970.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5883 ДГС Сливен 21.12.2021 широколистна и иглолистна № 2202, №2203, №2204 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5882 ДГС Сливен 21.12.2021 широколистна и иглолистна №2201, №2205, №2206, №2207, №2208, №2209, №2210 и №2211 Процедури за добив на дървесина