slide

Процедури | ДГС Сливен

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6849 ДГС Сливен 01.12.2023 Процедури за добив на дървесина 7,500.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6836 на ДГС Сливен от 07.11.2023 е прекратена!
6836 ДГС Сливен 07.11.2023 Процедури за добив на дървесина 7,500.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6800 на ДГС Сливен от 27.09.2023 е прекратена!
6800 ДГС Сливен 27.09.2023 0 Процедури за добив на дървесина 17,400.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6627 ДГС Сливен 21.03.2023 широколистни № 2319 Процедури за добив на дървесина 59,959.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6620 ДГС Сливен 14.03.2023 широколистни 2318 Процедури за добив на дървесина 49,273.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6561 ДГС Сливен 03.02.2023 широколистни и иглолистни № 2308А Процедури за добив на дървесина 47,329.10 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6499 ДГС Сливен 05.01.2023 широколистни и иглолистни № 2301 и № 2306 Процедури за добив на дървесина 666,910.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6479 на ДГС Сливен от 22.12.2022 е прекратена!
6479 ДГС Сливен 22.12.2022 широколистни и иглолистни № 2301 и № 2306 Процедури за добив на дървесина 666,103.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6476 ДГС Сливен 22.12.2022 широколистни и иглолистни № 2307, № 2308, № 2309 Процедури за добив на дървесина 237,258.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6475 ДГС Сливен 21.12.2022 широколистни и иглолистни № 2302, № 2304, № 2310, № 2311, № 2315 Процедури за добив на дървесина 407,363.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6381 ДГС Сливен 08.12.2022 широколистни и иглолистни № 2312, № 2313, № 2314, № 2316 и № 2321 Процедури за добив на дървесина 195,284.60 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6292 ДГС Сливен 20.09.2022 0 Процедури за добив на дървесина 15,080.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6280 ДГС Сливен 14.09.2022 широколистни и иглолистни 2246 Процедури за добив на дървесина 48,236.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6252 ДГС Сливен 24.08.2022 широколистни и иглолистни 2243, 2245 Процедури за добив на дървесина 77,475.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6210 ДГС Сливен 21.07.2022 широколистни и иглолистни № 2233, № 2234, № 2235, № 2236, № 2242 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6135 ДГС Сливен 17.05.2022 широколистни 2232 Процедури за добив на дървесина 9,088.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6071 на ДГС Сливен от 12.04.2022 е прекратена!
6071 ДГС Сливен 12.04.2022 широколистни 2201ТР, 2202ТР, 2203ТР, 2204ТР, 2205ТР Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6054 ДГС Сливен 30.03.2022 широколистни 2227 Процедури за добив на дървесина 53,012.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6040 ДГС Сливен 29.03.2022 иглолистни и широколистни 2225А Процедури за добив на дървесина 27,970.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6026 ДГС Сливен 24.03.2022 иглолистни и широколистни № 2231 Процедури за добив на дървесина 17,660.50 лв. без ДДС