slide

Процедури | ДГС Сливен

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5883 ДГС Сливен 21.12.2021 широколистна и иглолистна № 2202, №2203, №2204 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5882 ДГС Сливен 21.12.2021 широколистна и иглолистна №2201, №2205, №2206, №2207, №2208, №2209, №2210 и №2211 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5777 на ДГС Сливен от 14.12.2021 е прекратена!
5777 ДГС Сливен 14.12.2021 широколистна и иглолистна №2212, №2213, №2215, №2218, №2219, №2220, №2222, №2223 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5723 на ДГС Сливен от 02.12.2021 е прекратена!
5723 ДГС Сливен 02.12.2021 широколистна и иглолистна Обекти №2201, №2202, №2203,№3304, №2205, №2206, №2207, №2208, №2209, №2210, №2211 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5650 ДГС Сливен 02.11.2021 широколистна 2153 Процедури за добив на дървесина 21,647.43 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5619 ДГС Сливен 13.10.2021 широколистна 2152 Процедури за добив на дървесина 39,334.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5547 ДГС Сливен 13.09.2021 0 ЛН2021 Процедури за добив на дървесина 9,860.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5542 ДГС Сливен 08.09.2021 широколистна 2148A Процедури за добив на дървесина 27,915.91 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5478 ДГС Сливен 11.08.2021 широколистна 2148 и 2149 Процедури за добив на дървесина 44,603.63 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5366 ДГС Сливен 09.06.2021 широколистна и иглолистна 2144 Процедури за добив на дървесина 28,341.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5350 ДГС Сливен 02.06.2021 широколистна 2141 и 2134Б Процедури за добив на дървесина 28,970.46 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5305 на ДГС Сливен от 10.05.2021 е прекратена!
5305 ДГС Сливен 10.05.2021 широколистна и иглолистна 2134A и 2137А Процедури за добив на дървесина 10,589.23 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5243 на ДГС Сливен от 09.04.2021 е прекратена!
5243 ДГС Сливен 09.04.2021 широколистна и иглолистна 2137 Процедури за добив на дървесина 1,826.35 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5219 ДГС Сливен 07.04.2021 широколистна 2127А и 2128А Процедури за добив на дървесина 32,869.39 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5192 на ДГС Сливен от 31.03.2021 е прекратена!
5192 ДГС Сливен 31.03.2021 широколистна 2134 Процедури за добив на дървесина 8,762.88 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5126 ДГС Сливен 10.03.2021 широколистна 2127, 2128 и 2129 Процедури за добив на дървесина 46,485.46 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5088 ДГС Сливен 24.02.2021 широколистна 2122 Процедури за добив на дървесина 27,682.83 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4840 ДГС Сливен 08.12.2020 широколистна 2110 Процедури за добив на дървесина 10,587.76 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4837 ДГС Сливен 08.12.2020 широколистна 2101 Процедури за добив на дървесина 71,948.34 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4692 ДГС Сливен 16.09.2020 широколистна и иглолистна 2063 Процедури за добив на дървесина 16,113.01 лв. без ДДС