slide

Процедури | ДГС Сливен

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4639 ДГС Сливен 23.09.2020 широколистна 2058 Процедури за добив на дървесина 24,814.51 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4539 ДГС Сливен 13.08.2020 иглолистна и широколистна 2052 Процедури за добив на дървесина 35,954.91 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4415 ДГС Сливен 30.06.2020 широколистна 2044 Процедури за добив на дървесина 37,002.84 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4104 на ДГС Сливен от 07.04.2020 е прекратена!
4104 ДГС Сливен 07.04.2020 2037 Процедури за добив на дървесина 26,184.54 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3950 ДГС Сливен 05.03.2020 иглолистна и широколистна 2026, 2027 и 2028 Процедури за добив на дървесина 41,280.58 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3909 ДГС Сливен 20.02.2020 иглолистна и широколистна 2010Б Процедури за добив на дървесина 67,096.02 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3842 ДГС Сливен 31.01.2020 широколистна 2020 Процедури за добив на дървесина 64,438.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3753 на ДГС Сливен от 27.12.2019 е прекратена!
3753 ДГС Сливен 27.12.2019 иглолистна и широколистна 2009А, 2010А и 2011А Процедури за добив на дървесина 182,272.98 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3671 на ДГС Сливен от 17.12.2019 е прекратена!
3671 ДГС Сливен 17.12.2019 широколистна 2015 Процедури за добив на дървесина 64,947.62 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3660 на ДГС Сливен от 12.12.2019 е прекратена!
3660 ДГС Сливен 12.12.2019 иглолистна и широколистна 2012 Процедури за добив на дървесина 39,294.24 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3612 на ДГС Сливен от 05.12.2019 е прекратена!
3612 ДГС Сливен 05.12.2019 иглолистна и широколистна 2009, 2010 и 2011 Процедури за добив на дървесина 182,272.98 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3586 ДГС Сливен 29.11.2019 0 0 Процедури за добив на дървесина 9,860.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3485 ДГС Сливен 30.10.2019 широколистна 1969 Процедури за добив на дървесина 20,102.88 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3444 на ДГС Сливен от 10.10.2019 е прекратена!
3444 ДГС Сливен 10.10.2019 0 0 Процедури за добив на дървесина 8,700.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3376 на ДГС Сливен от 10.09.2019 е прекратена!
3376 ДГС Сливен 10.09.2019 широколистна 1961А Процедури за добив на дървесина 42,010.75 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3360 ДГС Сливен 03.09.2019 широколистна 1828В Процедури за добив на дървесина 80,159.66 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3330 ДГС Сливен 16.08.2019 широколистна 1959, 1961 Процедури за добив на дървесина 82,043.62 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3323 ДГС Сливен 15.08.2019 широколистна 1940Б, 1941Б, 1956 и 1957 Процедури за добив на дървесина 113,151.38 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3311 на ДГС Сливен от 09.08.2019 е прекратена!
3311 ДГС Сливен 09.08.2019 иглолистна и широколистна 1946А Процедури за добив на дървесина 23,810.76 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3310 ДГС Сливен 09.08.2019 широколистна 1949А Процедури за добив на дървесина 34,839.09 лв. без ДДС