slide

Процедури | ДГС Сливен

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5946 ДГС Сливен 18.02.2022 бк, гбр, др. шир. 2229 Продажба на стояща дървесина на корен 87,868.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5921 ДГС Сливен 31.01.2022 широколистни 2214А Продажба на стояща дървесина на корен 63,282.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5920 ДГС Сливен 31.01.2022 широколистни 2226 Продажба на стояща дървесина на корен 48,750.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5658 ДГС Сливен 04.11.2021 широколистна 2155 Продажба на стояща дървесина на корен 1,162.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5585 ДГС Сливен 30.09.2021 широколистна и иглолистна 2150 и 2151 Продажба на стояща дървесина на корен 41,594.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5552 ДГС Сливен 14.09.2021 широколистна 2131В Продажба на стояща дървесина на корен 18,743.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5474 ДГС Сливен 10.08.2021 широколистна и иглолистна 2146 и 2147 Продажба на стояща дървесина на корен 47,212.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5467 ДГС Сливен 10.08.2021 широколистна 2131Б и 2132Б Продажба на стояща дървесина на корен 50,259.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5461 ДГС Сливен 29.07.2021 широколистна и иглолистна 2145 Продажба на стояща дървесина на корен 69,865.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5420 на ДГС Сливен от 08.07.2021 е прекратена!
5420 ДГС Сливен 08.07.2021 широколистна 2140Б Продажба на стояща дървесина на корен 69,606.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5403 ДГС Сливен 29.06.2021 широколистна 2116В Продажба на стояща дървесина на корен 61,609.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5351 на ДГС Сливен от 02.06.2021 е прекратена!
5351 ДГС Сливен 02.06.2021 широколистна 2140А Продажба на стояща дървесина на корен 69,606.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5346 ДГС Сливен 02.06.2021 широколистна 2142 и 2143 Продажба на стояща дървесина на корен 272,375.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5308 на ДГС Сливен от 10.05.2021 е прекратена!
5308 ДГС Сливен 10.05.2021 широколистна 2131А и 2132А Продажба на стояща дървесина на корен 50,259.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5307 ДГС Сливен 10.05.2021 широколистна и иглолистна 2138А Продажба на стояща дървесина на корен 52,309.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5292 на ДГС Сливен от 05.05.2021 е прекратена!
5292 ДГС Сливен 05.05.2021 широколистна 2140 Продажба на стояща дървесина на корен 69,606.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5244 на ДГС Сливен от 09.04.2021 е прекратена!
5244 ДГС Сливен 09.04.2021 широколистна и иглолистна 2138 Продажба на стояща дървесина на корен 52,309.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5220 ДГС Сливен 07.04.2021 широколистна 2126А Продажба на стояща дървесина на корен 81,832.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5208 на ДГС Сливен от 06.04.2021 е прекратена!
5208 ДГС Сливен 06.04.2021 широколистна 2116А Продажба на стояща дървесина на корен 61,609.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5191 ДГС Сливен 31.03.2021 широколистна 2135 и 2136 Продажба на стояща дървесина на корен 136,048.00 лв. без ДДС