slide

Процедури | ДГС Сливен

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5190 ДГС Сливен 30.03.2021 широколистна 2115Б Продажба на стояща дървесина на корен 74,707.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5189 ДГС Сливен 30.03.2021 широколистна и иглолистна 2123А Продажба на стояща дървесина на корен 44,384.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5176 ДГС Сливен 26.03.2021 широколистна и иглолистна 2133 Продажба на стояща дървесина на корен 75,695.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5173 ДГС Сливен 23.03.2021 широколистна и иглолистна 2112Б и 2113Б Продажба на стояща дървесина на корен 88,488.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5169 на ДГС Сливен от 23.03.2021 е прекратена!
5169 ДГС Сливен 23.03.2021 широколистна 2112Б и 2113Б Продажба на стояща дървесина на корен 50,259.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5123 на ДГС Сливен от 09.03.2021 е прекратена!
5123 ДГС Сливен 09.03.2021 широколистна 2126 Продажба на стояща дървесина на корен 81,832.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5101 ДГС Сливен 02.03.2021 широколистна 2124 Продажба на стояща дървесина на корен 67,258.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5094 на ДГС Сливен от 25.02.2021 е прекратена!
5094 ДГС Сливен 25.02.2021 широколистна и иглолистна 2123, 2115A и 2116А Продажба на стояща дървесина на корен 180,757.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5087 ДГС Сливен 23.02.2021 широколистна и иглолистна 2120 Продажба на стояща дървесина на корен 80,379.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5085 ДГС Сливен 23.02.2021 широколистна и иглолистна 2118А Продажба на стояща дървесина на корен 59,409.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5026 ДГС Сливен 03.02.2021 широколистна и иглолистна 2106Б и 2107Б Продажба на стояща дървесина на корен 81,343.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5005 на ДГС Сливен от 26.01.2021 е прекратена!
5005 ДГС Сливен 26.01.2021 широколистна и иглолистна 2118 Продажба на стояща дървесина на корен 59,409.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4979 ДГС Сливен 19.01.2021 иглолистна и широколистна 2105Ц Продажба на стояща дървесина на корен 184,345.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4965 на ДГС Сливен от 06.01.2021 е прекратена!
4965 ДГС Сливен 06.01.2021 широколистна и иглолистна 2106А и 2107А Продажба на стояща дървесина на корен 81,343.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4949 ДГС Сливен 05.01.2021 широколистна и иглолистна 2102А, 2103А, 2104А, 2105А, 2112А и 2113А Продажба на стояща дървесина на корен 315,237.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4944 на ДГС Сливен от 30.12.2020 е прекратена!
4944 ДГС Сливен 30.12.2020 широколистна и иглолистна 2117 Продажба на стояща дървесина на корен 34,182.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4906 на ДГС Сливен от 17.12.2020 е прекратена!
4906 ДГС Сливен 17.12.2020 2105Ц Продажба на стояща дървесина на корен 449,151.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4874 ДГС Сливен 15.12.2020 широколистна и иглолистна 2106, 2107, 2108, 2109, 2111 и 2114 Продажба на стояща дървесина на корен 284,775.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4858 на ДГС Сливен от 10.12.2020 е прекратена!
4858 ДГС Сливен 10.12.2020 широколистна и иглолистна 2102, 2112 и 2113 Продажба на стояща дървесина на корен 142,743.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4841 на ДГС Сливен от 09.12.2020 е прекратена!
4841 ДГС Сливен 09.12.2020 широколистна 2103, 2104, 2105, 2115 и 2116 Продажба на стояща дървесина на корен 308,811.00 лв. без ДДС