slide

Процедури | ДГС Сливен

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4794 на ДГС Сливен от 01.12.2020 е прекратена!
4794 ДГС Сливен 01.12.2020 широколистна и иглолистна 2066 Продажба на стояща дървесина на корен 32,734.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4739 ДГС Сливен 03.11.2020 широколистна и иглолистна 2065 Продажба на стояща дървесина на корен 33,525.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4694 ДГС Сливен 16.10.2020 широколистна 2057А и 2064 Продажба на стояща дървесина на корен 89,320.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4637 ДГС Сливен 23.09.2020 широколистна 2059 Продажба на стояща дървесина на корен 21,204.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4636 на ДГС Сливен от 23.09.2020 е прекратена!
4636 ДГС Сливен 23.09.2020 широколистна 2057 Продажба на стояща дървесина на корен 34,515.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4617 ДГС Сливен 16.09.2020 широколистна и иглолистна 2056 Продажба на стояща дървесина на корен 131,252.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4562 ДГС Сливен 25.08.2020 иглолистна и широколистна 2046А, 2051А, 2053, 2054 Продажба на стояща дървесина на корен 88,718.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4507 на ДГС Сливен от 29.07.2020 е прекратена!
4507 ДГС Сливен 29.07.2020 иглолистна и широколистна 2045А Продажба на стояща дървесина на корен 27,756.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4502 ДГС Сливен 28.07.2020 иглолистна и широколистна 2033В и 2040Б Продажба на стояща дървесина на корен 79,899.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4491 на ДГС Сливен от 24.07.2020 е прекратена!
4491 ДГС Сливен 24.07.2020 иглолистна и широколистна 2051 Продажба на стояща дървесина на корен 25,650.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4487 ДГС Сливен 21.07.2020 иглолистна и широколистна Обекти № 2038А, 2039А, 2025В, 2036Б и 2046Б Продажба на стояща дървесина на корен 338,412.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4472 на ДГС Сливен от 17.07.2020 е прекратена!
4472 ДГС Сливен 17.07.2020 широколистна 2048 Продажба на стояща дървесина на корен 105,782.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4458 на ДГС Сливен от 07.07.2020 е прекратена!
4458 ДГС Сливен 07.07.2020 иглолистна и широколистна 2045 Продажба на стояща дървесина на корен 27,756.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4393 ДГС Сливен 24.06.2020 широколистна 2043 Продажба на стояща дървесина на корен 79,328.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4392 на ДГС Сливен от 24.06.2020 е прекратена!
4392 ДГС Сливен 24.06.2020 иглолистна и широколистна 2040А Продажба на стояща дървесина на корен 51,272.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4384 ДГС Сливен 23.06.2020 широколистна 2033Б и 2034Б Продажба на стояща дървесина на корен 83,369.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4364 ДГС Сливен 16.06.2020 иглолистна и широколистна 2025Б, 2029Б, 2035А и 2036А Продажба на стояща дървесина на корен 177,121.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4245 на ДГС Сливен от 19.05.2020 е прекратена!
4245 ДГС Сливен 19.05.2020 иглолистна и широколистна 2038, 2039 и 2040 Продажба на стояща дървесина на корен 274,885.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4089 на ДГС Сливен от 07.04.2020 е прекратена!
4089 ДГС Сливен 07.04.2020 иглолистна и широколистна 2025А и 2029А Продажба на стояща дървесина на корен 86,356.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4081 на ДГС Сливен от 03.04.2020 е прекратена!
4081 ДГС Сливен 03.04.2020 иглолистна и широколистна 2035 и 2036 Продажба на стояща дървесина на корен 102,998.00 лв. без ДДС