slide

Процедури | ДГС Сливен

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4006 ДГС Сливен 17.03.2020 иглолистна и широколистна 2023A Продажба на стояща дървесина на корен 95,149.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3974 на ДГС Сливен от 10.03.2020 е прекратена!
3974 ДГС Сливен 10.03.2020 широколистна 2031 и 2032 Продажба на стояща дървесина на корен 83,518.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3969 ДГС Сливен 09.03.2020 иглолистна и широколистна 2003Б Продажба на стояща дървесина на корен 37,752.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3951 на ДГС Сливен от 05.03.2020 е прекратена!
3951 ДГС Сливен 05.03.2020 иглолистна и широколистна 2025 и 2029 Продажба на стояща дървесина на корен 89,968.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3896 ДГС Сливен 18.02.2020 иглолистна и широколистна 2005Б и 2006Б Продажба на стояща дървесина на корен 80,493.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3895 на ДГС Сливен от 18.02.2020 е прекратена!
3895 ДГС Сливен 18.02.2020 иглолистна и широколистна 2023 Продажба на стояща дървесина на корен 95,149.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3867 ДГС Сливен 06.02.2020 иглолистна 2017А Продажба на стояща дървесина на корен 10,234.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3864 ДГС Сливен 06.02.2020 иглолистна и широколистна 2022 Продажба на стояща дървесина на корен 63,611.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3790 на ДГС Сливен от 15.01.2020 е прекратена!
3790 ДГС Сливен 15.01.2020 иглолистна 2017 Продажба на стояща дървесина на корен

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3752 на ДГС Сливен от 27.12.2019 е прекратена!
3752 ДГС Сливен 27.12.2019 иглолистна и широколистна 2001А Продажба на стояща дървесина на корен 90,789.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3751 на ДГС Сливен от 27.12.2019 е прекратена!
3751 ДГС Сливен 27.12.2019 иглолистна и широколистна 2007А и 2008А Продажба на стояща дървесина на корен 178,890.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3737 на ДГС Сливен от 20.12.2019 е прекратена!
3737 ДГС Сливен 20.12.2019 иглолистна 2002А, 2003А, 2004А, 2005А и 2006А Продажба на стояща дървесина на корен 320,172.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3682 на ДГС Сливен от 17.12.2019 е прекратена!
3682 ДГС Сливен 17.12.2019 широколистна 2016 Продажба на стояща дървесина на корен 54,008.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3651 на ДГС Сливен от 12.12.2019 е прекратена!
3651 ДГС Сливен 12.12.2019 иглолистна и широколистна 2013 и 2014 Продажба на стояща дървесина на корен 119,580.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3615 на ДГС Сливен от 06.12.2019 е прекратена!
3615 ДГС Сливен 06.12.2019 иглолистна и широколистна 2001 Продажба на стояща дървесина на корен 90,789.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3611 на ДГС Сливен от 05.12.2019 е прекратена!
3611 ДГС Сливен 05.12.2019 иглолистна и широколистна 2007 и 2008 Продажба на стояща дървесина на корен 178,890.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3597 на ДГС Сливен от 29.11.2019 е прекратена!
3597 ДГС Сливен 29.11.2019 иглолистна и широколистна 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 Продажба на стояща дървесина на корен 320,172.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3591 на ДГС Сливен от 27.11.2019 е прекратена!
3591 ДГС Сливен 27.11.2019 иглолистна и широколистна 2001 Продажба на стояща дървесина на корен 90,789.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3566 ДГС Сливен 22.11.2019 иглолистна и широколистна 1970А Продажба на стояща дървесина на корен 96,413.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3501 ДГС Сливен 05.11.2019 иглолистна и широколистна 1965А и 1966А Продажба на стояща дървесина на корен 66,151.00 лв. без ДДС