slide

Процедури | ДГС Сливен

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3487 на ДГС Сливен от 30.10.2019 е прекратена!
3487 ДГС Сливен 30.10.2019 1970 Продажба на стояща дървесина на корен 106,629.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3486 на ДГС Сливен от 30.10.2019 е прекратена!
3486 ДГС Сливен 30.10.2019 широколистна 1968 Продажба на стояща дървесина на корен 194,481.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3449 на ДГС Сливен от 16.10.2019 е прекратена!
3449 ДГС Сливен 16.10.2019 иглолистна и широколистна 1967 Продажба на стояща дървесина на корен 18,664.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3443 на ДГС Сливен от 09.10.2019 е прекратена!
3443 ДГС Сливен 09.10.2019 широколистна 1966 Продажба на стояща дървесина на корен 62,642.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3411 на ДГС Сливен от 25.09.2019 е прекратена!
3411 ДГС Сливен 25.09.2019 иглолистна 1965 Продажба на стояща дървесина на корен 3,509.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3375 ДГС Сливен 10.09.2019 широколистна 1955А Продажба на стояща дървесина на корен 60,950.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3348 ДГС Сливен 27.08.2019 иглолистна 1953А Продажба на стояща дървесина на корен 9,331.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3324 ДГС Сливен 15.08.2019 широколистна 1955 Продажба на стояща дървесина на корен 67,398.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3243 ДГС Сливен 15.07.2019 широколистна 1944А Продажба на стояща дървесина на корен 43,080.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3234 ДГС Сливен 11.07.2019 широколистна 1943А Продажба на стояща дървесина на корен 15,164.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3223 на ДГС Сливен от 09.07.2019 е прекратена!
3223 ДГС Сливен 09.07.2019 иглолистна 1953 Продажба на стояща дървесина на корен 10,234.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3202 на ДГС Сливен от 04.07.2019 е прекратена!
3202 ДГС Сливен 04.07.2019 широколистна 1938А и 1939А Продажба на стояща дървесина на корен 64,925.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3191 ДГС Сливен 02.07.2019 широколистна 1935А и 1936А Продажба на стояща дървесина на корен 70,519.60 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3160 на ДГС Сливен от 20.06.2019 е прекратена!
3160 ДГС Сливен 20.06.2019 широколистна 1944 Продажба на стояща дървесина на корен 43,080.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3154 на ДГС Сливен от 18.06.2019 е прекратена!
3154 ДГС Сливен 18.06.2019 широколистна 1943 Продажба на стояща дървесина на корен 15,164.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3132 на ДГС Сливен от 07.06.2019 е прекратена!
3132 ДГС Сливен 07.06.2019 широколистна 1938 и 1939 Продажба на стояща дървесина на корен 71,167.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3102 на ДГС Сливен от 30.05.2019 е прекратена!
3102 ДГС Сливен 30.05.2019 широколистна 1935 и 1936 Продажба на стояща дървесина на корен 103,576.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2846 ДГС Сливен 07.03.2019 иглолистна 1924 Продажба на стояща дървесина на корен 6,665.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2820 ДГС Сливен 27.02.2019 чб, бб, бк,гбр и др 1903Ц Продажба на стояща дървесина на корен 351,057.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2805 ДГС Сливен 22.02.2019 23.02.2019 широколистна 1920 и 1921 Продажба на стояща дървесина на корен 30,892.00 лв. без ДДС